Fråga oss gärna 070-573 13 32

Villkor

Definitioner

Avyttra menar till organisationen bakom avyttra.se.
Avyttra.se menar till hemsidan avyttra.se och all programvara och struktur bakom.
Digital tillgång betyder en webbutik eller ett domännamn som en Säljare vill sälja till en Köpare på avyttra.se.
Köpare menar till en person som erbjuder att köpa en digital tillgång som annonseras på Avyttra.se från en Säljare.
Säljare menar till en ägare av en digital tillgång som vill sälja den digitala tillgången och som använder Avyttra.se för att annonsera försäljningen.
Tjänsterna menar till de tjänster som Avyttra erbjuder och som beskrivs i sektion 2.

1. Granskning av annonser

Vi granskar alla annonser innan de publiceras. Detta för att kunna garantera seriösa annonser och att säljaren följer våra regler.
Det kan därför dröja 1-2 dagar innan en beställd annons syns på avyttra.se.

1.1 Avyttra kommer inte att godkänna annonser för digitala tillgångar som:
 1. Har innehåll som är obscent, vulgärt och / eller anses av Avyttra vara offensivt på något sätt.
 2. Innehåller material som bryter mot en tredje parts immateriella rättigheter eller som hjälper andra att bryta mot en tredje parts immateriella rättigheter.
 3. Strider mot Svensk lag eller bryter mot våra regler.

2. Tjänster som Avyttra erbjduer

Avyttra erbjuder en onlinetjänst i enlighet med villkoren i detta avtal.

 1. Säljare kan via Avyttra.se annonsera sina digitala tillgångar till försäljning.
 2. Köpare kan via Avyttra.se kontakta Säljare för att erbjuda sig att köpa deras digitala tillgång.

Du som användare av Tjänsterna kan använda Tjänsterna i egenskap av Säljare, Köpare eller både Säljare och Köpare. Villkoren för detta avtal gäller för din användning av Tjänsterna i någon av eller båda dessa kapaciteter.

3. Att annonsera på Avyttra.se

3.1 Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Avyttra tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du köper en annons i egenskap av ett företag som Säljare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

3.2 Missbruk av regler

Avyttra förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en Säljare eller Köpare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

3.3 Genom att beställa en annons på avyttra.se intygar du att:
 1. Du äger och har rätt att sälja den digitala tillgång som annonsen gäller.
 2. Du är ägare till alla immateriella rättigheter och alla andra rättigheter för den digitala tillgången.
 3. Avyttra har rätt att använda bilder föreställande den digitala tillgången i samband med annonsen på avyttra.se
 4. Den digitala tillgången och alla dess komponenter är överlåtbara till köparen.
 5. Alla tredjepartsavtal kan överlåtas till köparen.
 6. Köparen kan vara registrerad som ägare till domännamnet för den digitala tillgången och det domännamnet kan överföras till en annan registrar.
 7. Du åtar dig att hålla Avyttra skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehåll i annonsen eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet. 

4. Ansvarsbegränsning

Avyttra.se är huvudsakligen en annonsplats. Avyttra.se är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa digitala tillgångar. Avyttra har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en Köpare och en Säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av en digital tillgång är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Avyttra.se. Avyttra ansvarar inte för den utannonserade digitala tillgången.

Avyttra garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Avyttra.se kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Avyttras kontroll och Avyttra ställer inga garantier gällande Avyttras.se funktion eller tillgänglighet. Avyttra kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Avyttra.se och dess innehåll.

Avyttra ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

5. Ångerrätt

Vid köp av tjänster via internet gäller oftast 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Vid annonsering på Avyttra.se begär du dock som konsument att tjänsten påbörjas direkt efter köp. Du måste därför frånsäga dig din ångerrätt och acceptera att ångerätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Avyttras tjänst anses vara fullgjord när din annons har blivit publicerad på Avyttra.se. 

6. Återbetalning

6.1 Återkallande av annons

Om du som Säljare ber om att din annons ska bli borttagen genom att kontakta Avyttra efter att den har blivit publicerad, genomförs ingen återbetalning.

6.2 Återbetalning vid nekad annons

Om din annons blir nekad får du en rabattkod motsvarande annonsen värde. Rabattkoden är giltig i ett års tid. 
Vid begäran görs en återbetalning av annonsens kostnad istället för rabattkod. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Avyttras regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella rabattkoder ogiltigförklaras. 

7. Förändringar i Tjänsterna 

7.1

Avyttra kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Avyttra rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig. 

8. Publiceringstid

Avyttras tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Avyttra.se. När den digitala tillgång som du annonserat har blivit såld, har du som Säljare ansvar för att kontakta Avyttra för att plocka bort annonsen. För att minimera antalet inaktiva annonser tas annonser på Avyttra.se bort två månader efter publiceringsdagen. 

9. Betalningsalternativ

- Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ.

10. Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

11. Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Produkten har blivit tillagd i varukorgen